Görevde yükselme sınav sonuçları çan eğrisi yöntemine göre değerlendirilsin


429 | 17.12.2018
| |

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı'na başvurarak, 9/12/2018 tarihinde yapılan görevde yükselme sınav sonuçlarının bağıl/çan eğrisi yöntemine göre değerlendirilmesini talep ettik. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal şef ve memur kadroları için 9/12/2018 tarihinde görevde yükselme sınavı gerçekleştirilmiştir. Sınav sorularının zor olduğuna ve sınava katılanların soruları cevaplarken hayli zorlandığına ilişkin birçok şikâyet sendikamıza iletilmiş, kamuoyuyla paylaşılmıştır. Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara ilişkin değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, sınava giren adaylardan 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Bu çerçevede, sınava katılan adaylardan 60 ve üzerinde puan alarak başarılı sayılanların sayısının münhal kadro sayısının altında kalması kuvvetle muhtemeldir. Öte yandan, bu sınavın eleme sınavı niteliğinde olmadığı, merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal şef ve memur kadroları için görevde yükselme suretiyle atama amacını taşıdığı izahtan varestedir. Söz konusu kadroların boş kalmaması için Bakanlıktan, sınav sonuçlarının bağıl/çan eğrisi yöntemine göre değerlendirilmesini istedik. 

Millî Eğitim Bakanlığı'na yaptığımız başvurunun yazısı için tıklayınız

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top