Kastamonu 1 Şubesi

Deprem bölgesindeki eğitim çalışanlarına diğer illere görevlendirilme hakkı tanınmalıdır Eğitim-Bir-Sen olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, olağanüstü hâl ilan edilen bölgede görev yapan, ancak çeşitli nedenlerle olağanüstü hâl kapsamı dışındaki

Eğitim-Bir-Sen olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, olağanüstü hâl ilan edilen bölgede görev yapan, ancak çeşitli nedenlerle olağanüstü hâl kapsamı dışındaki illerde geçici olarak ikamet eden veya etmeyi düşünen eğitim çalışanlarının bulundukları illerde görevlendirilmelerine imkân sağlanmasını talep ettik.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 15.02.2023 tarihli ve 70440218 sayılı yazısıyla bakanlık bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli çalışanların olağanüstü hâl ilan edilen bölgede bulunan illere geçici görevlendirme işlemleri düzenlenmiştir. Söz konusu yazıda, olağanüstü hâl ilan edilen bölgede görev yapan, ancak deprem nedeniyle konut sorunu, hastalık, yaralanma, iş göremezlik gibi nedenlerle olağanüstü hâl kapsamı dışındaki illerde geçici olarak ikamet eden veya aynı gerekçelerle geçici ikamet etmeyi düşünen eğitim çalışanlarının bulundukları illerde görevlendirilmelerine dair hiçbir hüküm yer almamıştır.

Nitekim 15.02.2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2023/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, “depremler sebebiyle olağanüstü hâl ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mezkûr tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılmalarına veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulmalarına” imkân sağlanmıştır.

Bu nedenle, bakanlık, olağanüstü hâl ilan edilen bölgede görev yapan, ancak çeşitli nedenlerle olağanüstü hâl kapsamı dışındaki illerde geçici olarak ikamet eden veya etmeyi düşünen eğitim çalışanlarının bulundukları illerde görevlendirilmelerine imkân sağlamalıdır.

MEB'e yaptığımız başvuru için tıklayınız