Kastamonu 1 Şubesi

Kadın Öğretmenler Çalışma Hayatı: Tespitler ve Öneriler

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (EBSAM) hazırladığı “Kadın Öğretmenlerin Çalışma Hayatı: Tespitler ve Öneriler” raporunu kamuoyuyla paylaşıldı.

Sendikamızın ,Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlik mesleğinin geliştirilmesine, öğretmenlerin mali, sosyal ve özlük hakları ile sahip oldukları fırsatların artırılmasına yönelik çabalarının bir yansıması olan bu çalışmada, Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır’da 65 kadın öğretmen, müdür ve müdür yardımcısı ile derinlemesine mülakatlar yapıldığını, nicel araştırma için ise 12 ilde, 332 okulda 2 bin 717 kadın öğretmen ve yöneticiye anket uygulandığını söyledi.

Katılımcıların çoğunluğu kadın olmanın meslek açısından avantaj sağladığını düşünüyor

Araştırmada katılımcıların çoğunluğunun, kadın olmanın meslek açısından avantaj sağladığını düşündüğünü belirten Yalçın, şöyle devam etti: “Katılımcılara göre kadın olmak, öğretmenlik mesleğine anaçlık, şefkat, duygusallık, empati, detaycılık, özveri, adanmışlık, öğrenci ve veli ile daha iyi iletişim kurma gibi birtakım artı değer katmaktadır. Araştırma kapsamında katılımcıların işe ilişkin zorlayıcı faktörler olarak belirttikleri en önemli hususlar şu şekilde sıralanabilir: Öğrenci disiplinsizliği (zorlayıcı olarak gören katılımcıların oranı yüzde 81), ders dışı iş yükü (yüzde 77), maaş seviyesi (yüzde 77), veli ilgisizliği veya baskısı (yüzde 67) ve ortalama sınıf mevcudu (yüzde 63).”

 

Aydın: Taleplere cevap vermeyen politikalar revize edilmelidir

Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, raporun, kadın öğretmenlerin ve yöneticilerin çalışma hayatındaki durumlarının daha iyi noktalara taşınması amacına hizmet etmesi temennisinde bulunarak, şunları söyledi: “Bu bağlamda, kadın öğretmenlerin çalışma hayatındaki durumlarının geliştirilmesi ile aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece önemli bir hedef olan iş-aile yaşamı dengesinin sağlanması için uygulanabilecek politikalara katkı sağlanmasının amaçlandığı bu çalışmanın, bundan sonra yapılacak benzer çalışmalar için de faydalı olacağı kanaatindeyim. Eğitim sektöründe kadın öğretmenlerin sayısının önümüzdeki dönemde de artacağı öngörüldüğünde, kadın öğretmenlerin taleplerine cevap vermeyen politikaların revize edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, kadın öğretmenlerin iş-aile uyumunu artırmaya ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları çözmeye yönelik başarılı politika ve uygulamalar küresel düzeyde de izlenmelidir.”

Raporu hazırlayan araştırmacılardan Sema Bölükbaş, raporun detaylarına ilişkin bir sunum yaptı.
 

Raporumuza erişmek için lütfen tıklayınız.