Kastamonu 1 Şubesi

Aşçı yardımcısı unvanlarında bulunanlar aşçı kadrosuna atanmalıdır

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı, 15.02.2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kararda, aşçı yardımcısı pozisyon unvanında bulunanların hizmetli kadrosuna atanmaları öngörülmüştür. Ancak aşçı yardımcısı pozisyon unvanı istihdamı duyurusunda “aşçı ve aşçı yardımcısı” alan mezunu olarak yerleştirilmeleri yapılan adaylarda aranan şartlar aynıdır (Lisans düzeyinde; Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak; ön lisans düzeyinde; Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak; ortaöğretim düzeyinde; ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak).

Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 43. maddesinde yer alan, “Pansiyonlarda aşçıya yardımcı olmak ve bulunmadığı zamanlarda aşçının görevlerini yapmak üzere aşçı yardımcısı görevlendirilir” hükmü, aşçı yardımcısı ile aşçı arasında görev yönüyle bir farklılık olmadığını ortaya koymaktadır.

657 sayılı Kanun’un 36. maddesinde, “Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar” hükmüne yer verilerek yardımcı hizmetler sınıfının hangi alanları kapsadığı belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere, yardımcı hizmetler sınıfı dâhilindeki kadrolar için üst düzey eğitim veya belirli türdeki okullardan mezun olma gibi şartlar aranmamaktadır fakat Millî Eğitim Bakanlığı’nda aşçılar ve aşçı yardımcısı yönünden eğitime dayalı yeterlilik istenmekte ve mesleki ortaöğretim veya daha üst düzey mezuniyet gibi şartlar aranmaktadır. Bu nedenle, 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici 48. madde gereğince, aşçı yardımcısı pozisyon unvanında bulunanlar aşçı (memur) kadrolarına atanmalı; yeterlilik yönüyle farklılaştırılma öngörülmesi hâlinde aşçı yardımcısı kadro unvanının ihdas edilmesi yönünde bir hukuki düzenleme yapılmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Kararı, mevcut hâliyle aşçı yardımcısı unvanında bulunan personel açısından hak kaybı doğuracak niteliktedir. Bunu önleyecek bir hukuki düzenleme yapılmaması hâlinde aşçı yardımcısı unvanında bulunan üyelerimize, mağdur olmalarını önlemek amacıyla, hukuki destek vereceğiz.  

Dilekçe örneği için tıklayınız