Kastamonu 1 Şubesi

Özel eğitim öğretmenleri, bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan kurumlara yönetici olarak görevlendirilebilir

Eğitim-Bir-Sen olarak, zihinsel engelliler öğretmeni olan üyemizin özel eğitim sınıfı bulunan eğitim kurumuna müdür olarak görevlendirilme tercih başvurusunun reddi üzerine açtığımız davada, mahkeme, bünyesinde özel eğitim sınıfı barındırması nedeniyle branşları itibarıyla görev yapabilecekleri okulların özel eğitim öğretmenlerinin tercihine açılması gerektiğine karar verdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, kararında, “…eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirileceklerin görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olması ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği dersin bulunması gerektiğinden, … davacının … ilinde branşı itibarıyla görev yapabileceği bünyesinde özel eğitim sınıfı barındıran 220 okulun bulunduğunun anlaşılması karşısında, davacıya MEBBIS üzerinden tercihte bulunması aşamasında listede belirtilen okulların tercihe açılması gerekmekte iken 2021 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme atamalarında il genelinde münhal bulunan ve şartlarını taşıyan eğitim kurumlarının tercihe açılması talebinin reddine yönelik işlemde hukuka uygunluk görülmemiş …” olduğu gerekçesine yer verdi.
 

Mahkeme kararı için tıklayınız